Joomla Templates by User Reviews BlueHost
Avalon Public Consultancy voert opdrachten zelfstandig of in samenwerking met anderen uit. Eén van de organisaties waarmee wordt samengewerkt is Public Profit. Public Profit is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met een exclusieve focus op lokale overheden (waterschappen, gemeenten, rekenkamers). Doelmatigheid staat centraal bij de opdrachten die door Public Profit worden uitgevoerd. De nadruk op het leveren van prestaties via projecten maar ook in de reguliere exploitatie is aanzienlijk toegenomen. Scherp financieel management is een kritische succesfactor. Dat vraagt om een professionele besturing die geschoeid is op bedrijfseconomische leest, waarbij doelen worden gerealiseerd met een aantoonbaar efficiënte inzet van middelen. En die de lokale overheid bovendien strategisch positioneert als een betrouwbare partner die is gericht op samenwerking. Public Profit beweegt zich in dit speelveld.

 

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer is samengewerkt met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. De bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer is een brede vergelijking, waarin de waterschappen niet alleen kijken naar de onderlinge prestaties en kosten van het zuiveringsbeheer, maar die ook is gericht op de resultaten op het gebied van milieu, duurzaamheid, innovatie en klanttevredenheid. De bedrijfsvergelijking heeft een succesvolle impuls gegeven aan de kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in het zuiveringsbeheer en aan het gezamenlijke leren en verbeteren door de waterschappen. Klik hier voor "Zuiver afvalwater 2012" de landelijke rapportage van de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer.

 

In het oosten van het land wordt samengewerkt met LindenbergAdvies. Dit bureau brengt aanvullende expertise in op het gebied van kwaliteitszorg, procesherontwerp en auditing, digitalisering en informatiemanagement.