Joomla Templates by User Reviews BlueHost

De dienstverlening van Avalon Public Consultancy richt zich op de publieke sector.

Voor de volgende organisaties zijn opdrachten c.q. werkzaamheden verricht.

Waterschappen: Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Vechtstromen, Unie van Waterschappen, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Vallei en Eem, Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Velt en Vecht.

Gemeenten: Gemeente Utrecht, Gemeente Breda, Gemeente Arnhem, Gemeente Enschede, Gemeente Venray, Gemeente Zeewolde, Gemeente Hengelo.

Provincies: Provincie Fryslân.

Onderwijs: ROC Aventus, Stichting Akkoord! (primair onderwijs), Stichting Fortior (primair onderwijs).

Rijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlandse Zorg Autoriteit.