Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Where are the Dutch?

Where are the Dutch?

In de maanden december tot en met februari is Zuidwest-Engeland aanhoudend getroffen door regen en storm met als gevolg overstromingen. Het is niet de eerste keer. Dit jaar is er meer wateroverlast in een groter gebied en duurt de overlast langer. De inwoners roepen vertwijfeld om maatregelen van de overheid en bijstand van defensie. Maar ook klinkt het: “Where are the Dutch?”  Door de eeuwenlange strijd tegen het water beschikken Nederlanders over expertise die de Britten goed kunnen gebruiken. Bedrijven uit Nederland helpen bij het wegpompen van water. Dijkinspecteurs van Rijkswaterstaat en waterschappen staan hun collega’s van de Environment Agency bij. De klimaatverandering dringt zich op als een nieuwe, niet te negeren realiteit. In Nederland is een Deltacommissie ingesteld onder leiding van oud-minister Cees Veerman om te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. Waterveiligheid heeft van oudsher in Nederland een hoge prioriteit. Waterschappen zijn onze oudste bestuursorganen die kunnen beschikken over een eigen belastingstelsel. Het waterbeheer hoeft hierdoor niet zoals in Engeland of Duitsland de concurrentie aan te gaan met andere beleidsterreinen. Dit draagt mede bij aan succesvol watermanagement in Nederland. Een besef dat in Den Haag - op zoek naar vermindering van bestuurlijke drukte, een kleinere overheid en lastenverlichting voor de burger - niet overal is doorgedrongen. Het voortbestaan van de waterschappen wordt in menig verkiezingsprogramma ter discussie gesteld. De situatie in Engeland laat zien dat dit onaangename risico’s met zich mee kan brengen.