Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Veranderen

Veranderen

De tijd dat organisaties eens in de vijf jaar reorganiseren en daarna de tijd nemen om de nieuwe setting te laten beklijven, lijkt voorbij. De snel veranderende omgeving zorgt ervoor dat organisaties continu aan het doorontwikkelen zijn. Stilstand is achteruitgang. Dit continue doorontwikkelen vraagt wel het een en ander van het aanpassingsvermogen van medewerkers. Een langere periode in een vertrouwde en stabiele omgeving werken is er niet meer bij. Voor medewerkers die hechten aan stabiliteit is dit lastig. Ook is het vervelend voor perfectionisten. Het wordt moeilijk om alles goed te doen en onder controle te hebben als nieuwe veranderingen al weer op komst zijn. Veranderingen kunnen leiden tot defensief gedrag en cynisme bij medewerkers terwijl de buitenwacht juist rekent op een pro-actieve, flexibele houding. Op het punt van veranderingen in houding en gedrag zul je in de organisatie moeten blijven investeren. Bespreek met medewerkers niet alleen het heden, maar richt het vizier ook op de toekomst. Anticipeer op wat komen gaat en deel met elkaar wat je enthousiasmeert of waar je zorgen zitten. Bedenk wat je moeilijk vindt om te veranderen en wat het makkelijker zal maken. Wat helpt om te veranderen is elkaar uitdagen, het onderzoeken van feedback in plaats van te verdedigen, het toestaan van verschillen en het geven van kansen, het aanpakken van onzekerheid en het accepteren van grenzen (niet iedereen kan immers alles). Laat je niet te veel leiden door het verbeteren van de minder goed ontwikkelde vaardigheden maar probeer juist de sterke punten optimaal te benutten. De schepper van zijn eigen geluk is niet gericht op het verleden en heden, maar heeft de focus op de toekomst.