Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Managementsystemen

Wie gaat hierover rapporteren, de programmamanager of de lijnmanager, het afdelingshoofd? Worden deze resultaten besproken in het projectteam of in het procesteam? De introductie van nieuwe managementsystemen naast het traditionele lijnmanagement leidt tot nieuwe rollen en overlegstructuren in organisaties. Voor sommigen een wirwar waarin ze het overzicht zijn kwijt geraakt. Voor anderen een uitkomst om de effectiviteit van organisaties te verbeteren. In meer eenvoudiger tijden was er het traditionele lijnmanagement, waarbij binnen een hiërarchische structuur verantwoordelijkheden worden toebedeeld, en ook het projectmanagement. Projecten met hun unieke en tijdelijke karakter en multidisciplinaire aanpak liepen dikwijls dwars door de traditionele hiërarchische structuur. Dat was nog redelijk overzichtelijk. Meer recentelijk raakte procesmanagement in zwang, waarbij het sturen op te behalen resultaten als uitkomst van processen centraal staat. Binnen organisaties zie je hierdoor een kanteling ontstaan van een verticale naar een horizontale focus. Daar komt dan nog het fenomeen van programmamanagement bij: sturing op combinaties van processen of lijnactiviteiten en projecten om bepaalde doelen of effecten te bereiken. Denk aan een programma veilige dijken of een programma duurzaamheid. Tot zover is me alles nog wel duidelijk en kan ik het bestaan van meerdere managementsystemen in organisaties en hun onderlinge raakvlakken ook plaatsen. Toch kwam ik nog een ander managementsysteem op het spoor: asset management. Het is een systeem om objecten op de lange termijn zo kostenefficiënt mogelijk te beheren en te onderhouden. Dacht ik het toch net allemaal onder de knie te hebben.