Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Innovatieparels

‘Robotisering gaat banen kosten’, ‘Gemeenten nog niet klaar voor decentralisaties’, ‘Privacy in gevaar door ICT-ontwikkelingen’ en ‘Daling werkloosheid minder dan verwacht.’ Dit soort media-uitingen geven je het idee dat de Nederlandse samenleving vooral gericht is op problemen en dat steeds de keerzijde van nieuwe ontwikkelingen wordt gezien. Een reportage uit de Amerikaanse Sillicon Valley over de kansen en oplossingen die nieuwe technologieën kunnen bieden, kan dan wel eens een verademing zijn. Het lijkt wel of het zien van kansen en het innoveren veel meer onderdeel is van de Amerikaanse dan van de Nederlandse cultuur. De Nederlandse overheid is zich echter wel bewust van het belang van innovatie. Immers zonder innovatie geen vooruitgang. Het promoten van innovatie uit zich vooral in het beschikbaar stellen van subsidiepotjes en het uitschrijven van prijsvragen. In de waterketen worden innovatieprijzen uitgereikt door onder andere RIONED en de Unie van Waterschappen. Het gaat daarbij niet alleen om technische innovaties. Ook is er een prijs voor sociale innovaties die bijdragen aan een meer innovatief klimaat door het creëren van bestuurlijke, financiële of juridische ruimte om anders te denken of anders te doen. De Unie van Waterschappen koestert de innovatieparels onder de vernieuwende waterprojecten zoals de energiefabriek, een vissluis op zonne-energie en dijkdeuvels. Zo leveren deze innovatieprijzen een bescheiden bijdrage aan een beter klimaat voor innovatie in de Nederlandse samenleving. Een klimaat waarin meer ruimte is voor het bieden van kansen en minder in bedreigingen wordt gedacht.