Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Een nieuwe organisatiestructuur

Eens in de zoveel jaar is het aan de orde: de structuur van de organisatie gaat op de schop. De aanleiding kan liggen in gedwongen krimp van de organisatie door bezuinigingen. Of in natuurlijk verloop van (een deel van) het management. Soms is het gewoon tijd “het bed weer eens op te schudden”. Het nadenken over een nieuwe organisatiestructuur leidt naar de vraag welke besturingsfilosofie centraal staat. De structuur moet immers ondersteunend zijn aan de besturingsfilosofie. Bij het wijzigen van de organisatiestructuur is het daarom aan te bevelen eerst na te denken over de besturingsfilosofie die je wilt hanteren en daarna op basis van criteria een keuze te maken uit mogelijke varianten. Het meest in het oog springende criterium bij het wijzigen van de organisatiestructuur is span of control. Hoe groot worden de organisatieonderdelen? Hoeveel medewerkers gaat een manager aansturen? Momenteel is er een tendens van plattere organisaties met minder managementlagen. De trend om te streven naar en te investeren in taakvolwassen medewerkers past hierbij. Een ander criterium bij het wijzigen van de organisatiestructuur is het aanhouden van een geografisch onderscheid. Een indeling in meerdere regio’s kan voorkomen dat de afstand tussen organisatie en klant enerzijds en management en medewerkers anderzijds te groot wordt. Overigens verdwijnt dit geografische criterium meer naar de achtergrond door de vooruitgang in de informatietechnologie. Andere criteria zijn gericht op doelmatigheid zoals het organiseren langs de lijn van de werkprocessen of het onderscheiden van een front office en een back office. Een systematische aanpak langs de weg van besturingsfilosofie, criteria en varianten voor een nieuwe organisatiestructuur is uiteindelijk alleen succesvol is als er draagvlak voor is bij de sleutelfiguren in de organisatie.