Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Onder de grond

Zuiver drinkwater en de riolering hebben een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de volksgezondheid. De ontdekking dat epidemieën zoals cholera worden veroorzaakt door besmet drinkwater betekende een belangrijke ommekeer in het denken over (afval)water. In dorpen en steden werd riolering aangelegd om het afvalwater uit het bebouwde gebied te verwijderen. Vanaf de jaren zeventig kwamen daar installaties bij om het afvalwater te zuiveren voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater. Mede dankzij de riolering komt cholera niet meer voor in Nederland. Ondanks deze grote meerwaarde is de gemeentelijke riolering geen aansprekend onderwerp op de bestuurlijke agenda. Het feit dat de riolering onder de grond verstopt ligt, draagt zeker niet bij aan de populariteit. Een gemeentelijk rioleringsplan leidt zelden tot verhitte raadsdebatten en moties van wantrouwen. Als de tarieven van de rioolheffing een beetje in de pas blijven lopen is het rioleringsplan al gauw een hamerstuk. Terwijl zo’n document genoeg stof voor beleidsdiscussies biedt. Worden er wel voldoende maatregelen genomen tegen wateroverlast bij extreme buien? Gaan we wadi’s aanleggen? Streven we naar een gescheiden rioolstelsel of schaffen we de riolering zelfs af en gaan we over op zelfvoorzienendheid? Ook de rioolheffing geeft voldoende aanleiding voor een debat over het wel of niet toerekenen van kosten zoals van het straatvegen of het koppelen van de rioolheffing aan het drinkwaterverbruik of aan de WOZ-waarde. Het gemeentelijk rioleringsbeleid verdient meer aandacht dan het krijgt. Ik breek een lans voor het gemeentelijk rioleringsplan!