Joomla Templates by User Reviews BlueHost
Welkom op de website van Avalon Public Consultancy
 
Avalon Public Consultancy is gespecialiseerd in bedrijfskundige vraagstukken in de publieke sector. Avalon Public Consultancy is opgericht door Jan Koornstra. Na zijn opleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente is Jan werkzaam geweest bij een aantal grote gemeenten (Arnhem, Enschede en Hengelo) en waterschap Regge en Dinkel in verschillende finance en controlfuncties. In de jaren 2008 tot en met 2011 was hij werkzaam als management consultant bij adviesbureau ConQuaestor B.V. te Utrecht en verrichtte adviesopdrachten voor gemeenten, waterschappen, in het onderwijs en de zorg.
 
Avalon Public Consultancy is opgericht op 11 november 2011. Zelfstandig of in samenwerking met anderen zijn opdrachten volbracht als adviseur organisatie-ontwikkeling, interim manager financiële bedrijfsvoering, business controller, ontwikkelaar benchmark, projectleider fusie-organisatie, adviseur outsourcing en projectcontroller.
 
 
 
 
 
Het project Afvalwaterbeheer van Z naar Z
 
In het project ‘Afvalwaterbeheer van Z naar Z’ werken de gemeente Zeewolde en waterschap Zuiderzeeland samen vanuit de overtuiging dat dit leidt tot maatschappelijk voordeel: beperking van de kosten, verhoging van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid. In 2014 is gezamenlijk proefgedraaid, zodat met ingang van 2015 de rioleringszorg van Zeewolde aan Zuiderzeeland kan worden overgedragen. In het proefjaar hebben medewerkers van de gemeente en het waterschap gezamenlijk het nieuwe GRP met het ambitieniveau voor periode 2015-2021 opgesteld, is het waterschap gestart met het afhandelen van meldingen over het rioolbeheer en is een beheer- en onderhoudsplan opgesteld.
Om de samenwerking extra aandacht te geven, is in Zeewolde een veiling georganiseerd met twintig unieke toiletbrillen. De brillen zijn onder andere beschilderd door bekende Zeewoldenaren. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan het project ROSSA. Via het project ROSSA kunnen huishoudens in de sloppenwijken van Adama (Ethiopië) een toilet aanschaffen. 
 
Masterclass Veranderen met Vensters
 
Tjerk Budding en Jan Koornstra waren de gastdocenten op de eerste bijeenkomst van de masterclass Veranderen met Vensters. Vensters helpt managers bedrijfsvoering van publieke organisaties stappen te zetten op weg naar een slimmere bedrijfsvoering. De masterclass maakt het mogelijk om het maximale uit de methodiek en het netwerk van Vensters voor Bedrijfsvoering te halen. Hoe zet je de beelden uit Vensters om in effectieve verandering en verbetering van je bedrijfsvoering? Die vraag staat centraal in de masterclass. Aan het eind van de opleiding hebben deelnemers inzicht in hun eigen veranderdoelstellingen en in de wijze waarop zij die kunnen realiseren. De doelgroep van de opleiding bestaat uit controllers, hoofden bedrijfsvoering, financiën en planning & control, managers van diensten, senior adviseurs en strategisch adviseurs bij gemeenten, waterschappen en provincies. Zie ook www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl.